<< powrót do listy wpisów

Filmy korporacyjne

Dodano: 29 mar 2021 Autor: Angelika Wieczorek Filmy korporacyjne

Filmy korporacyjne mogą być bardzo dobrą wizytówką firmy – pod warunkiem, że są one stworzone w dobry i profesjonalny sposób. Te typy filmu reklamowego mogą w krótkim czasie przedstawić najważniejsze z punktu widzenia firmy informacje dotyczące wartości, wizji czy celów. Udostępnione za pomocą różnych kanałów internetowych pozwalają szybko dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych odbiorców.

Jak filmy korporacyjne wypadają na tle pozostałych filmów?

Według raportu wale.vide aż 63% badanych wskazało, że używają wideo reklam jako głównego narzędzia w strategiach marketingowych. Warto zwrócić uwagę, jak istotną rolę w obszarze marketingu stanowią filmy korporacyjne –  54% respondentów zadeklarowało wykorzystanie tego typu treści w swoich działaniach. Podkreśla to jak ważne i konieczne obecnie staje się wykorzystywanie tego typu treści marketingowych w budowaniu świadomości i wizerunku firmy przy tak dużej konkurencji. Tworzenie treści oryginalnych, przyciągających uwagę i zainteresowanie odbiorców może stanowić klucz do skutecznej promocji. Dodatkowo filmy korporacyjne dotyczące działania i wizji firmy mogą pozytywnie wpłynąć na budowanie zaufania wśród odbiorców oraz pokazać funkcjonowanie i atmosferę firmy od wewnątrz.

W jakim celu tworzymy filmy korporacyjne?

Filmy korporacyjne to efektywny sposób na budowanie wizerunku marki i komunikacji firmy. Pozwala w ciekawy i przyciągający uwagę sposób ukazać wartości, wizję i charakterystyczne cechy firmy wyróżniające ją na tle konkurencji. Dobrze przygotowany film może świadczyć o profesjonalnym podejściu firmy i wzbudzić zaufanie odbiorców. Duża ilość kanałów komunikacji, w tym przede wszystkim social media pozwalają na znacznie szersze dotarcie do potencjalnych klientów i wzmacnianie z nimi relacji. Nie zapominajmy, że dynamiczny obraz zdecydowanie bardziej przyciągnie uwagę odbiorcy niż reklama statyczna. Pozwoli na utrzymanie uwagi odbiorcy znacznie dłużej, a przy ciekawej treści nasz odbiorca nie będzie miał poczucia, że stracił czas. Gdy mówimy o przyciąganiu uwagi – warto najpierw zdefiniować potrzeby naszych odbiorców, a następnie określić sposoby odpowiadania na nie przy wykorzystaniu filmów korporacyjnych. Tworzenie i dzielenie się komunikatami, które stanowią dla odbiorcy wartościową, inspirującą i ciekawą treść z pewnością zaowocuje w przyszłości zbudowaniem zaufania do marki i postrzeganiem jej jako eksperta czy autorytetu w swojej branży. Odpowiednio wyprodukowane oraz wykorzystane filmy korporacyjne mogą być doskonałym narzędziem do realizowania celów biznesowych firmy. Niezależnie od tego, czy zamierzamy dotrzeć do nowych klientów czy pracować nad wizerunkiem wewnątrz firmy stawiajmy odbiorcę komunikatu w centrum uwagi. Zrozumienie potrzeb i opinii konsumentów może pozytywnie wpłynąć na tworzenie kolejnych filmów wizerunkowych i zwrócić uwagę, w którym kierunku warto kierować nasze komunikaty. To tylko kilka przykładów możliwości zastosowania filmów korporacyjnych w swojej strategii marketingowej.

W innym raporcie wale.vide 72% specjalistów marketingu zadeklarowało, że wykorzystuje filmy w celu zwiększenia świadomości marki. Czymś, co znacznie pomoże w realizacji wymienionego celu, jest stosowanie spójnego stylu komunikacji we wszystkich kanałach komunikacji z naszymi odbiorcami. Co ciekawe 66% spośród badanych używa treści wideo, aby wygenerować nową sprzedaż. Obecnie sytuacja związana z COVID-19 wymaga zmian w sposobie podejścia do odbiorców, a także samej komunikacji. Realizując filmy korporacyjne warto przedstawić przede wszystkich ludzi, którzy stoją za produktami i jednocześnie reprezentują wartości i idee firmy. Oprócz wymienionych celów zastosowania filmów wymienia się między innymi: wzrost społeczności w social media, edukację konsumentów, budowanie autorytetu marki czy budowanie bardziej personalnych relacji z klientami.

Możliwości wykorzystania filmów korporacyjnych jest wiele – ważne jednak jest to, w jaki sposób są one stworzone.

Proces produkcji filmów korporacyjnych i wizerunkowych – co to znaczy?

Stworzenie filmu korporacyjnego wymaga podjęcia wielu działań, które są podzielone na kilka etapów. Aby efekt filmu był odbierany dobrze przez konsumentów oraz wzbudzał zaufanie musi być on przygotowany  przede wszystkich profesjonalnie.

Pracę nad filmem rozpoczynamy najczęściej od zapoznania się z profilem firmy – jej wartościami, produktami oraz wizją. Poznanie charakteru instytucji oraz profilu naszych odbiorców to podstawowe elementy działań produkcyjnych filmu. Gdy już poznamy, kim jest nasz klient  oraz co go charakteryzuje, możemy przejść do kolejnego etapu –  określenia celu filmu korporacyjnego. Jak wspomnieliśmy wcześniej, cele mogą być różne, a ich określenie może zdecydowanie pomóc ukierunkować nasze działania przy produkcji filmu. Po ustaleniu tych podstawowych elementów możemy rozpocząć ustalanie  harmonogramu filmu – tworzymy scenariusz, ustalamy miejsce oraz czas nagrywania.

Produkcję filmu zaczynamy od pomysłu, który w porozumieniu z klientem jest rozwijany i modyfikowany do momentu, aż uzyska on ostateczny kształt.  Ogromną rolę odgrywa tu zrozumienie potrzeb, wizji oraz celów naszego klienta co umożliwi stworzenie produkcji spełniającej jego oczekiwania. Gdy posiadamy  już scenariusz, o którym wspomnieliśmy zawierający schemat realizacji produkcji filmowej, możemy przejść do wybrania czasu oraz miejsca realizacji. Możliwości jest wiele – filmy mogą być nagrywane w siedzibie firmy, w profesjonalnym studiu filmowym dysponującym odpowiednim sprzętem, gdzie można zbudować scenerię lub w jakimkolwiek innym miejscu zgodnym z wcześniej określonym scenariuszem.  Gdy materiały zostaną już nagrane, rozpoczynamy tzw. postprodukcję. Nagrane ujęcia oczywiście mogą zostać wzbogacone o firmowe materiały w postaci wideo, grafiki czy zdjęć. Ostateczną wersję filmu dostarczamy klientowi, który w dowolnym zakresie może wykorzystać go, realizując swoje cele biznesowe.

Filmy korporacyjne mogą spełniać różne zadania w zależności od postawionych celów i wizji. Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem profesjonalnego filmu, masz pomysł lub dopiero go szukasz, zachęcamy do zapoznania się z naszymi produkcjami oraz skontaktowania się z nami. Wspólnie opracujemy scenariusz, wybierzemy miejsce i odpowiedni termin na realizację filmu.

<< powrót do listy wpisów